„KAPACITÁSBŐVÍTÉS A VASSCOGENPLAN KFT-NÉL”

Kedvezményezett: VASSCOGENPLNA KFT.
Támogatás összege: 27.988.800.-Ft
Projektazonosító: GINOP-5.3.12-19-2020-00322
Projekt befejezés dátuma: 2023.12.31.
Támogatás intenzitása: 70% 

Mobirise

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-5.3.12-19-2020-00322 azonosítószámú pályázata keretében 27,99 millió forint támogatás segíti a VASSCOGENPLAN Kft. piaci hatékonyságának növelését.

A projekt tartalma:

Épületgépészeti tevékenységünket 2001-ben egyéni vállalkozásként indítottuk, majd a feladatok ellátásához Kft.-t vásároltunk. A kezdeti kisebb-nagyobb volumenű munkák sikeres teljesítését követően egyre nagyobb és összetettebb feladatok elvégzésre kaptunk megbízásokat. Irodánk Hajdúböszörményben, a Csanády Sámuel utca 2/a alatt, jól megközelíthető helyen található. 

Fő profilunk az épületgépészeti tervezés és pályázatíráshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése, illetve a pályázatíráshoz elengedhetetlen, valamint általános szemléletben kötelező épületenergetikai auditálás. Az épületgépészet összes szakágában képviseltetjük magunkat. Tervezési munkáinkat igyekszünk a legkorszerűbb számítástechnikai eszközöket és programokat felhasználva végezni. A tervező kollégák szakmai felkészültségük és széleskörű gyakorlati tapasztalataik alapján készítenek színvonalas tervdokumentációt, megrendelőink igényeit a legmesszebb menőkig figyelembe véve.

A vállalkozás alapvető célja szervezetfejlesztési szempontból a kapacitások folyamatos bővítése, tekintve, hogy az alapítás óta a megbízások volumenei egyre nagyobbak. Fontos, hogy a mikró vállalkozások is lépést tudjanak tartani a folyamatosan élesedő piaci körülmények között. Természetesen a pályázati lehetőségeket folyamatosan szem előtt tartva igyekeztünk szervezetünket külső segítséggel fejleszteni, azonban jelen kérelem az első alkalom, az eddigi legnagyobb lépés megtételére, hiszen közel 50%-os kapacitásnövelést jelent.

Társaságunk jelenleg 7 alkalmazottat foglalkoztat. Az alkalmazottak épületgépész tervezéssel foglalkozó mérnökök. Ennek megfelelően, ugyan generáltervezőként működik cégünk, azonban az építész és villamos kiviteli tervezésekhez alvállalkozók bevonására voltunk kényszerülve.

Pályázatunk célja az, hogy függetlenítsük magunkat alvállalkozóinktól, és a jövőben a munkákat saját kapacitásból oldjuk meg. Ez lényegesen költséghatékonyabbá teszi cégünk működését. Amennyiben szert tudunk tenni jelen támogatási kérelem keretein belül az új munkavállalókra, további szolgáltatási irányokban is lehetőségünk lenne megpróbálni magunkat.

A projekt közvetlen célja a VASSCOGENPLAN Kft. versenyképességének biztosítása, mely közvetlen cél megvalósítása esetén közvetett célként realizálódik a környező térség munkanélküliségének csökkentése. A támogatási kérelem megvalósítása által cégünk új kapacitásra tesz szert, mely csökkenti piaci függőségét, és kiszolgáltatottságának mértékét. A cél, hogy a jelenleg elnyert, és jövőben megpályázott mérnök-szakértői munkákat cégünk saját állományból láthassa el. Ez a kérelemben, illetve a pályázati felhívásban megfogalmazott célok, és előírások figyelembevétele mellett került megtervezésre vezetőségünk által. A kalkulált bérköltségek, és járulékok a megengedett korlátokon belül esnek jelenleg, azonban nem zárkózunk el a későbbiekben a munkavállalók járandóságának emelésétől.

A megvalósítás tehát a támogatás mellett 30% önerőt is igényel, mely takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően rendelkezésre áll. A kollégák foglalkoztatásához megjelölt helyszín cégünk fiók-telepe, mely saját tulajdonban áll, és jelenleg elegendő férőhellyel rendelkezik az új kollégák fogadásához. Az induló beruházás megvalósításához becsült, szükséges ráfordítás a biztosítandó önerőn felül a munkaeszközök beszerzése, melynek számított összege a kérelemben feltüntetésre került. Távlati elképzelésünk továbbá, hogy a tervezési munkálataink során alkalmaznánk digitális épületmodellezési eljárásokat, melyek a jövőben véleményünk szerint meghatározó elemei lesznek a tervezési felhívásoknak, programoknak. Sajnos jelen kérelem keretein belül ennek megvalósítása közvetlenül nem lehetséges, mert a szükséges programok költsége túl nagy anyagi terhet ró társaságunkra. Korábban megfogalmazott célunk, miszerint a jövőbeni munkáinkat teljes egészében saját kapacitásból kívánjuk megvalósítani, talán még hatékonyabbá teszi gazdálkodásunkat, és közepes távon lehetőséget biztosít cégünk számára az említett modellező programok, és vonatkozó infrastruktúra finanszírozására.

A pályázat keretében tehát jelenlegi tervezői állományunkat szeretnénk bővíteni, alvállalkozói függőségünket csökkenteni, ennek eredményként versenyképességünket a generáltervezői piacon növelni. Távlati célunk az épületmodellezéssel egybekötött tervezői szolgáltatások bevezetése kínálatunkba, mely tovább segítene bennünket céljaink elérésében. A kérelem kitöltőjében megjelölt tevékenység mind az épületmodellezéssel történő tervezési feladatok, mind pedig az egyéb tervezői szolgáltatások biztosítását jelentő gyűjtő fogalom, melynek fejlesztése támogatási kérelmünk tárgya.

Föntebbiek teljesítése érdekében terveztünk 4 fő új munkavállalót alkalmazni, napi 8 órás, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében.

Projektünk sikeres megvalósítása esetén lehetőségünk nyílik közel 50%-os létszámnövekedést elérni, és távlati céljaink megvalósításához is kiemelten hozzájárul kérelmünk tartalma.

A projekt megvalósításban résztvevők:

VASSCOGENPLAN Kft., mint Kedvezményezett

Pénzügyminisztérium, mint Támogató


AI Website Software